تلفن:‌ 03434285403- 09367951700

پیامک:‌ 50002288880941

وبسایت: samanpaper.ir
پست الکترونیکی: samannewspaper@yahoo.com
نشانی:‌ رفسنجان،‌ بلوار طالقانی، طالقانی 7 ، درب سوم، طبقه دوم
سرویس آگهی: کانون تبلیغاتی سانی گرافیک
پست الکترونیکی:sani_graphic@yahoo.com
تلفن: 34255160
نشانی: خیابان هفده شهریور غربی، حدفاصل بلوار طالقانی و چهارراه ابوذر