برای دریافت اشتراک سالانه دوهفته نامه به دو صورت؛ نسخه چاپی و نسخه الکترونیکی با مراجعه به دفار نشریه سمن واقع در رفسنجان، بلوار طالقانی، طالقانی7، در سوم ، طبقه دوم مراجعه فرمایید و یا از طریق تلگرام دفتر نشریه 09367951700  ؛ ایمیل samannewspaper@yahoo.com درخواست اشتراک را سالانه دهید. با سپاس