محمدتقی ابوالهادی _  ابدودمان واجداد مرحوم سيداحمدمرعشى حدود دو قرن از پيشگامان علم و اجتهاد بوده و نقش برجسته ايي در امور مذهبى،فرهنگى،سياسى و اجتماعى اين منطقه ايفا نموده اند.
اكنون به مناسبت ارتحال يكى از خادمان مكتب اهل بيت عليهم السلام و وابستگان اين طايفه، به جهت ارج نهادن به مقام شامخ علما وسلسه جليله روحانيت ، به طور اجمالى از اين علما فقيد ذكر نامى مى كنيم.
حاج آقا احمد(ره)
نسب مادرى مرحوم سيداحمدمرعشى به اين مجتهدفاضل ملقب به شيخ الطايفه -سرسلسله خاندان روحانى احمدى- ميرسد.
حاج آقااحمد در عصر ناصرالدين شاه مى زيسته و بعداز تحصيل علوم مقدماتى در كرمان ويزد، به نجف مشرف مى گردد. درآن حوزه از شيخ محمد حسين صاحب فصول (ره) و شيخ محمدحسن صاحب جواهرالكلام(ره) مجوز اجتهاد مى گيرد. ايشان پس از بازگشت از نجف در منطقه رفسنجان مقيم گشت و به كشاورزى پرداخت تااينكه دئفه در نزديكى كشكوييه را به وضع مطلوب درآورد.
بزرگان بهرام آباد رفسنجان از ايشان تقاضا مى كنند كه در رفسنجان توطن فرموده و مرجع امور شرعى باشد و نيم دانگ از قطب آباد را به او تفويض نمايند ولى حاج آقا جهت ترويج شريعت و تدريس راهى كرمان شد و چهل سال مشغول قضاوت بود چنانچه دوست ودشمن در زهدوتقواى ايشان متفق الكلام بودند.
حاج آقا احمد به واسطه اعمال و كردار نيكش به ابوالايتام نيز مشهور شد. اين عنصر فضل درسال ١٢٥٧ شمسى درسن ٧٥ سالگى از دنيا رفت.
شيخ يحيى احمدى(ره)
فرزند كوچك مرحوم حاج آقااحمد كه درادبيات،عربى،رياضى، نجوم وتاريخ متبحربود به نحوى كه يك ساعت آفتابى دقيق در بردسير مى سازد. وى داماد حاج آقاحسين فرزند حاج آقاعلى تاجر رفسنجانى-مالك بزرگترين خانه خشتى جهان در قاسم آبادرفسنجان- است.
از تاليفات ايشان مى توان به كتابهاى فرماندهان كرمان، تاريخ هفت هزارساله ازظهورانبياء، جغرافياى كرمان و كتابهاى كوچك در علم نجوم اشاره كرد.
ايشان در امورسياسى و نهضت مشروطه فعاليت ميكرده و در دوره هاى اول و سوم مجلس به نمايندگى انتخاب شد. شيخ يحيي از معدود رجالى بود كه بعداز به توپ بستن مجلس ودرفضاى رعب ووحشت براى احيا مشروطه به ديدار محمدعلى شاه ميرود كه اقدامى شجاعانه بود.
آيت الله ميرزا محمدرضا(ره)
مورخين در جريان انقلاب مشروطه تاكيدكرده اند كه خواست مشروطه خواهان(مهاجرين) تشكيل مجلس قانونگذارى و دادگسترى بوده است ولى ازيكى از درخواستهاى مشروطه خواهان ذكرزيادى نشده است. مشروطه خواهان ازشاه درخواست دلجويي از آيت الله ميرزامحمدرضا را نيز داشتند.توضيح اينكه دراثربى كفايتى حاكم وقت كرمان،آيت الله را مضروب نمودند، مورخين اقدمات اعتراضى در حمايت از ايشان را عامل تسريع در پيروزى انقلاب مشروطه مى دانند.
آيت الله ميرزا محمدرضا،نوه حاج آقا احمد، از مراجع تقليد مقيم كرمان در اواخرقاجار و اوايل پهلوى بودكه همچون سنگرى استوار دربرابر زورگويان ايستاد و مامن مردم اين ديار بود و حتى در اوج خفقان رضاخانى به فرياد مظلومين مى رسيد.
حاج شيخ على مجتهد(ره)
از ديگر فرزندان صاحب فضل وكمال حاج آقااحمد، حاج شيخ على است. ايشان در خدمت پدر مشغول به تحصيل گرديد و بعداز ارتحال حضرت والد، پيكرايشان را به عتبات برد و خود نيز سالها در نجف ماند و به تحصيل علم پرداخت و از آيت الله محمدحسن شيرازى(ره) اجازه اجتهاد گرفت.
آيت الله حاج آقا قاسم(ره)
اين عالم فرزانه، فرزند حاج شيخ على و جدمادرى مرحوم سيداحمدمرعشى مى باشد.
حاج آقاقاسم ابتدا درمحضر پدر وديگر علما كرمان به كسب دروس مقدماتى پرداخت. سپس به يزدواصفهان رفت و از آنجا به عراق عزيمت نمود و تحصيلاتش را در كربلا ،سامراو نجف نزد علماى بزرگ ادامه داد.
پس از مجوز اجتهاد به ديارخويش مراجعت نمود و در رفسنجان و در املاكش در منطقه كشكوييه ساكن گرديد و بيشتر عمرشريفش را آنجا سپرى كرد.
حاج آقاقاسم به رغم منش عارفانه و زاهدانه، در مواقعى اقدام به اجراى حدودشرعى درموردمجرمان مينمود.
زمانى كه آيت الله حائرى(ره)، حوزه علميه قم را تاسيس كرد از حاج آقاقاسم براى تدريس وسكونت در قم دعوت به عمل آورد. اما ايشان به جهت نيازجامعه و وطن خويش اجابت ننمود.
حاج آقاقاسم درسن ٧٠سالگى به سال ١٣٢٢شمسى دارفانى را وادع گفت و باحضور پرشور مردم در كشكوييه رفسنجان موقتاً دفن گرديد ولى بعداً پيكر اين بزرگوار را به عتبات انتقال دادند. دخترِاين عالمِ ربانى، مرحوم حاجيه بى بى طاهره خانم، والده مرحوم سيد احمد مرعشى مى باشد.
آيت الله العظمى سيدمحمدرضا مرعشى رفسنجانى
آيت الله العظمى سيد محمدرضا مرعشى، از مراجع تقليد و استادان بزرگ حوزه علميه نجف، فرزند سيدمحمدباقر، به سال ١٢٤٧ شمسى در رفسنجان ديده به جهان گشود.
پس از تحصيلات مقدماتى به يزد و از آنجا به نجف مهاجرت نمود ودرآنجا از محضر اساتيدى چون آخوندخراسانى، علامه يزدى، مجاهدشيرازى و شريعت اصفهانى رحمت الله عليهم، بهره برد.ايشان از تقريرات اساتيدش يك دوره فقهى و رسائل تحرير كرد و سرانجام در رديف مراجعى چون آقا شريعت قرار گرفت. كلاسهاى درس آيت الله مرعشى بسيار پرشور بود.
بعداز ارتحال مرجع بزرگ تقليد آن زمان، آيت الله شيرازى(ره)، گروهى انبوه از مردم به آيت الله مرعشى رفسنجانى رجوع كردند و آن جناب حدود دو سال درمقام زعامت شيعه در حوزه نجف بود كه اجل مهلتش نداد و در سن ٥٦ سالگى به سال ١٣٠٣ شمسى، در نجف به معبودش پيوست.

* وکیل دادگستری پژوهشگر
تاریخ معاصر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *