تصاویر

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۹_۱۱-۲۸-۱۹
در این شهر شلوغ
روی این آسفالت های داغ
دستهایت را به من قرض می دهی؟
برایت
شمعدانی آورده ام
و یک شربت بهارنارنج…

* مهدیه کاردوست